visie

home

Finia & Co Mens- en Organisatie Ontwikkeling
op ontdekkingsreis gids op 't pad wie is Finia & Co nieuws en folders oog voor de omgeving

op
ontdekkings-
reis

gids
op ‘t
pad

visie

wie is   
Finia
& Co

&C0

contact

nieuws
&
folders

oog voor
de
omgeving

visie op ontdekkingsreis gids op 't pad wie is Finia & Co nieuws en folders oog voor de omgeving Finia & Co

Deze stappen zijn toepasbaar op kleine reizen, zoals een workshop, en op grotere reizen, van een meerdaags traject tot een compleet opleidingshuis.

Hoe we deze en mogelijke andere stappen begeleiden kan verschillen per organisatie, per workshop of traject, en per individuele deelnemer.

voor organisaties
individuele deelnemers
maatwerk en open inschrijving
maatwerk en open inschrijving voor organisaties voor individuele deelnemers

       Waarom wil je op ontdekkingsreis?
Wat is je reden, wens of noodzaak? Wat is je vertrekpunt?
En waar wil je naartoe, wat denk je ermee te bereiken? Hoe open ben je om het avontuur aan te gaan?

        Hoe lang wil je op pad?
Hoe ver ben je bereid te gaan? En wat is je budget? Wat is er mogelijk en wat is reëel binnen de context van de organisatie, je werk en leven?

        Welke bagage neem je mee?
Wat is er nodig om het ontwikkelingstraject met vertrouwen aan te gaan? Welke bagage is aanwezig en wat moet nog ontwikkeld worden?

        Wat gebeurt er als het anders loopt dan gedacht?
Als de gewenste doelen niet (meteen) bereikt worden? Als er onver-wachte nieuwe perspectieven zijn die je verder wilt verkennen? Als
blijkt dat je bagage ontoereikend is om de reis voort te zetten? Als de ingeslagen weg ophoudt voordat je reislust bevredigd is? Als je onverwachte obstakels tegenkomt? Welke keuzes maak je?

        Hoe kom je thuis na afloop van de reis?
Wie is er om je welkom te heten? Ben je wijzer geworden? Kun je opgedane ervaringen integreren en delen?

         En dan …?
Op naar de volgende reis? Of hoef je voorlopig niet meer op pad? Hoe kun je je ontwikkeling verder ondersteunen en voeden?

Hoe gaat Finia te werk?

Als je er over denkt om op pad te gaan, zijn er een
aantal stappen te onderscheiden met de bijbehorende vragen.
Hier kan Finia je bij ondersteunen en begeleiden: